top of page

Sarvträsk

Projektet Södra Sarvträsk i Orminge innebär 206 nya lägenheter vilket blir ett av de första kvarteren att byggas av det större stadsutvecklingsprojektet i Nacka kommun som planerar minst 1 500 bostäder.

Som medverkande arkitekt i det här projektet fick jag ett övergripande ansvar över utformningen av lägenheterna, gemensamhetslokalerna samt källarplanet. Jag fick även ansvara över framtagning av typbadrum samt typkök.

Projektet innebär även LSS-bonde, gemensamhetslokaler med underliggande parkeringsgarage och en gemensam innergård som ska skapa en trivsam och välkomnande miljö för de boende i en miljö med ett rikt natur- och djurliv. Gestaltningen inspireras av stadskänsla och uttryck som även kopplat till naturen. Södra Sarvträsk blir en balans av stad och natur.

 

Mål är att skapa ett levande och ett attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag som bidrar till utvecklingen av Orminges karaktär och identitet. Kvarteret bryts upp med tydligt definierade husvolymer och när det förkolnade träet borstas framträder träets naturliga färger som ger ytan en svartbrun nyans. Detta är en gammal japansk teknik som hindrar träet från att mögla och brytas ned. Tekniken, som kallas för Shou Sugi Ban, har blivit alltmer vanligare på senare tid i väst.
 

Projektet utfördes hos Kontrast arkitektur

bottom of page