top of page
Screenshot 2023-04-06 101829.png

OM MIG

Jag är en ambitiös och erfaren arkitekt med en bred IT-kompetens och mycket goda kunskaper inom program som Archicad, Sketchup, Revit, Rhino, Adobe och andra grafiska kommunikationsprogram. Jag har en unik känsla för detaljer och en förmåga att hitta nya och innovativa lösningar, vilket säkerställer att varje projekt jag arbetar med utförs med högsta möjliga standard.

 

Jag är ständigt driven att utvecklas och vill alltid sträva efter att leverera bättre resultat än förväntat. Jag har en stark förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.

Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitektur - Masterprogram

Masterprogram med fokus på Ljus

08/2020 - 06/2022

Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitektur - Kandidatprogram

Som student på Kungliga Tekniska Högskolan har jag i integrerade studios fått lösa arkitekturuppgifter i projektform och läst kurser inom arkitekturens teori, historia samt teknik.

08/2018 - 06/2019

Umeå Arkitekthögskola - Kandidatprogram

På Arkitekthögskolan i Umeå har jag haft kurser som rört sig mellan det konstnärliga och det vetenskapliga där fokuset främst var att uppnå en hållbar utveckling. Undervisningen var till stor del projektbaserad och hade som syfte att integrera teoretisk och vetenskaplig kunskap med processorienterat och konstnärligt undersökande. Hållbarhet och resursmedvetenhet, liksom experimenterande i fullskaligt byggande var områden jag hade som huvudfokus.

08/2016 - 06/2018

Falkenbergs Gymnasieskola

Naturvetenskapliga programmet

08/2013 - 06/2016

bottom of page