top of page

GOTTSUNDA KULTUR & SPORT

AXO copy.jpg

Gottsunda kultur & sport är designat för att vara en inkluderande plattform där invånare från olika bakgrunder kan mötas, interagera och skapa meningsfulla relationer. Med en mängd olika kulturella och sportsrelaterade aktiviteter, från konstutställningar till sportsturneringar och diverse workshops, erbjuder jag en gemensam mark där alla är välkomna att delta och bidra.

Genom att erbjuda ungdomar meningsfulla sysselsättningsmöjligheter och aktiviteter, såsom mentorsprogram, konstworkshops och sportträning, strävar jag efter att minska risken för ungdomsbrottslighet och ge dem verktygen de behöver för att blomstra. Mitt mål är att inte bara ge dem en chans att komma in i samhället utan också att inspirera dem att ta ledarskapsroller och positivt påverka sina omgivningar.

Jag tror på kraften i att skapa en sammanhållen och trygg miljö där alla har möjlighet att växa och trivas. Tillsammans kan vi forma en framtid där integration, samhällsengagemang och ungdomsutveckling står i centrum.

bottom of page