top of page

VÄXTHUS

Tillsammans med en förening vars syfte är att förmedla vikten av närodlat skapade vi ett växthus med förvaring av redskap. Gestaltning, bygglov och själva byggande genomfördes av vår studio. All material var antingen sponsrat eller återvunnet.

Projektet färdigställdes våren 2018

bottom of page